OFFICIËLE WEBSITE
VOOR 16:00 BESTELD MORGEN IN HUIS*
GRATIS VERZENDING VANAF € 50

Privacy policy

LE BIG e-com B.V. (hierna: “LE BIG”) verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u als klant bij LE BIG heeft achtergelaten. LE BIG verwerkt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met de klant en/of voor de uitvoering van haar verdere dienstverlening. LE BIG gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die door u aan LE BIG ter beschikking zijn gesteld. LE BIG zal deze persoonsgegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen aan derden.

Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van de website van LE BIG en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. De privacy policy beschrijft welke gegevens van u worden verzameld en opgeslagen, waar deze gegevens voor worden gebruikt en onder welke voorwaarden uw gegevens met derden worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze uw gegevens opslaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte gegevens.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst indien u een bestelling plaatst bij LE BIG. Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld voor marketing- en reclamedoeleinden indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven bij het plaatsen van een bestelling of wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Het is bovendien mogelijk dat uw gegevens tijdelijk worden bewaard indien u contact heeft opgenomen met onze klantenservice.

Bestelling plaatsen en leveren

Voor het uitvoeren van een bestelling heeft LE BIG uw naam, e-mailadres, (aflever)adres, betaalgegevens en soms ook telefoonnummer nodig. Bij het plaatsen van een bestelling zijn de gegevens die u verplicht bent in te vullen aangegeven met een “*”. Uw betaalgegevens die u gebruikt bij het betalen via de Buckaroo-internetkassa worden niet door LE BIG opgeslagen. Met de gegevens kunnen wij u indien noodzakelijk op de hoogte houden over uw bestelling. Bovendien zullen uw naam en adresgegevens aan DPD, de bezorgdienst, worden verstrekt, zodat zij uw bestelling bij u kunnen afleveren. DPD zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht uw bestelling bij u te bezorgen.

Account

Bij het plaatsen van een bestelling is het mogelijk een account aan te maken, zodat bij een volgende bestelling uw gegevens al voor ingevuld zijn. In uw account slaan wij uw naam, e-mailadres, (aflever)adres en telefoonnummer op. LE BIG bewaart ook de gegevens over uw eerdere bestellingen.

Klantenservice

Indien u contact opneemt met de klantenservice van LE BIG is het mogelijk dat de medewerk(st)er uw gegevens noteert en eventuele aantekeningen maakt van het gesprek. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw vraag en/of klacht. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Nieuwsbrief

Het is mogelijk om u aan te melden voor de nieuwsbrief van LE BIG. Aanmelden kan via het daarvoor bestemde veld op de website of door het verlenen van toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief bij het plaatsen van een bestelling. De nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. U kunt zich ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief van LE BIG.

Facturatie en administratie

Uw persoonsgegevens als uw naam en adresgegevens en details met betrekking tot uw bestelling worden verwerkt voor het administreren van de verkoopfacturen van LE BIG. Eventuele derden die LE BIG inschakelt voor haar administratie worden tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Uw persoonsgegevens zullen door LE BIG en eventuele derden niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals hierboven beschreven.

Hoe lang bewaart LE BIG uw gegevens?

LE BIG bewaart uw gegevens uitsluitend voor zolang dit noodzakelijk is. Indien u een account heeft aangemaakt bij LE BIG worden uw gegevens bewaard totdat u aangeeft dat u niet langer in ons klantenbestand wenst te zijn opgenomen en uw account verwijderd dient te worden. Een dergelijk verzoek wordt aangemerkt als een vergeetverzoek.
 
Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres uitsluitend bewaard voor de tijd dat u aangemeld bent. U kunt zich ten alle tijden afmelden voor de nieuwsbrief. Uw e-mailadres zal alsdan door LE BIG worden verwijderd.
 
In verband met administratieve verplichtingen is LE BIG gebonden aan termijnen om uw persoonsgegevens te bewaren. Ook voor deze gegevens geldt dat deze niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Welke rechten heeft u?

Indien uw persoonsgegevens door LE BIG worden verwerkt komt u een aantal rechten toe. Zo kunt u LE BIG altijd verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die van u bij LE BIG bekend zijn. Bovendien kunt u LE BIG verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen indien deze onjuist/onvolledig zijn. U heeft daarnaast het recht een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u in voorkomende gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot heeft u het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat u LE BIG kunt verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en niet langer te verwerken.
Indien u van een van voornoemde rechten gebruik wenst te maken kunt u zich per e-mail richten tot de klantenservice van LE BIG (webshop@lebig.com). LE BIG neemt uw verzoek in behandeling en zal binnen dertig dagen na ontvangst op uw verzoek reageren. Als uw verzoek wordt ingewilligd ontvangt u daarvan een bevestiging.

Wijzigingen in de Privacy Policy

LE BIG behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Eventuele wijzigingen kunnen door LE BIG bekend worden gemaakt in de nieuwsbrief.